تبلیغات
مجله دینی المصباح - نمونه سوالات پیام های های آسمان اول راهنمایی نوبت دوم

مجله دینی المصباح
 
آموزش دینی و قران و عربی دبیرستان دوره اول
 نمونه سوالات پیام های های آسمان اول راهنمایی نوبت دوم

 

خرداد 1389   _   1390

 

1) بر اساس دستور پیامبر (ص) شرایط آزادی اسیران با سواد چه بود ؟

 

الف) مبادله اسیر با اسیر

ب) پرداخت ده درهم

پ) پرداخت جریمه نقدی و یک شمشیر

ت) یاد دادن خواندن و نوستن ، به ده نفر

 

2) چه چیزی در پیشگاه خداوند در ردیف ارزشمندترین عبادت ها به شمار می رود؟

 

الف) کسب دانش

ب) دفاع

پ) ساختن سلاح

ت) هیچکدام

ادامه مطلب راکلیک کنید

۳) بر اساس فرمایش پیامبر رحمت محمد مصطفی کسی که در راه فراگیری دانش باشد :

 

الف) هر قدمی که بر می دارد در کارنامه ی اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می شود .

ب) همه موارد صحیح است .

پ) فرشتگان بال هایشان را زیر پای او می گسترانند .

ت) زمینی که زیر پای اوست برایش از خداوند مهربان آمرزش می طلبد .

 

4) حدیث « علم و دانش گنجی است پایان ناپذیر » با کدام عبارت مرتبط است ؟

 

الف) علم آموزی برای همه

ب) ثروت واقعی

پ)هیچکدام

ت) علم آموزی از هر کس

5) موفقیت های علمی مسلمانان در چه زمان هایی روی می داد؟

 

الف) در زمانی که تعداد بیشتری از مشرکان را از بین می بردند.

ب) در زمانی که نیرو و اسلحه فراوان داشتند.

پ) در زمانی که به صورت جدّی به دنبال کسب علم و دانش بودند

ت) در زمانی که بیشتر اسیر جنگی می گرفتند

 

6) دلیل عقب ماندگی کشورهای مسلمان از پیشرفت های علمی جهان در سال های اخیر چیست ؟

 

الف) ترس

ب) بی عدالتی

پ) غفلت

ت) فقر

 

7) منظور از رشد چیست ؟

 

الف) توانائی اخلاقی و معنوی

ب) همه ی موارد صحیح است .

پ) توانائی جسمانی

ت) توانایی بدنی

 

8) آیا رشد عقلی به رشد اخلاقی کمک می کند ؟

 

الف) بله – اگر رشد عقلی موجب کمک و یاری به مردم شود به رشد اخلاقی هم کمک خواهد کرد .

 

ب) خیر – در رشد عقلی فقط عقل انسان کامل می شود و ارتباطی با سایر رشدها ندارد .

 

9) رشد اخلاقی یعنی :

 

الف) این که ما همیشه طرفدار حق و حقیقت و عدالت باشیم و بدون اجازه به وسایل دیگران دست نزنیم

ب) همه ی موارد صحیح است

پ) هنگام امتحان به ورقه ی دوستمان نگاه نکنیم و آداب معاشرت صحیح را بیامویم

ت) قرآن بخوانیم و به پدر و مادر احترام بگذاریم

 

10) بهترین راه شکر گزاری از نعمت های خداوند چیست ؟

 

 الف) روزه بگیریم

ب) صدقه بدهیم

پ) در راه رضای خدا و رضای خلق استفاده کنیم ، دستورات خداوند را اجرا نمائیم و نماز بخوانیم .

ت) به فقیران کمک کنیم .

 

11) اگر انسان ها تا آخر عمر دندان در نمی آوردند چه می شد ؟

 

الف) همه ی موارد صحیح است .

ب) نمی توانستند خوب غذا بخورند و بجوند.

پ) درست نمی توانستند صحبت کنند .

ت) درست نمی توانستند حرف بزنند.

 

12) چرا توانائی های ما انسان ها از سایر موجودات بیشتر است ؟

 

الف) هیچ کدام .

ب) به دلیل اینکه ما دارای عقل هستیم

پ) به دلیل اینکه ما می توانیم حرف بزنیم .

ت) به دلیل اینکه ما از دست ها و پاهای خود می توانیم درست استفاده کنیم .

 

15) آیا انسان فقط در زمان خطر و مشکل به خداوند نیاز دارد ؟

 

الف) خیر- انسان چون آفریده و مخلوق خداست در تمام مراحل زندگی به خداوند نیاز دارد .

ب) هیچ کدام

پ) بلی

انسان آفریده و مخلوق خداست پس به او محتاج است

 

16) کدام یک از اعمال ما انسان ها دو بار توسط فرشتگان ثبت می شود

 

الف) نماز جماعت

ب) حج

پ) کمک به فقیران

ت) نماز صبح

 

17) دو فرشته ی مراقب انسان .......... و .......... می باشند .

 

الف) اسرافیل و میکائیل

ب) رقیب و عتید

پ) هیچ کدام

ت) جبرائیل و عزرائیل

 

 

) چگونه می توان احکام نماز را یاد گرفت ؟ 24

 

الف) پرسیدن از پدر و مادر

ب) همه ی موارد صحیح است .

پ) با مراجعه به توضیح المسائل

ت) پرسش از معلم

 

25)وقت نماز که فرا می رسد ، .................. به تو می گویند : زود باش ، عجله کن ، وقت ملاقات با خداوند آسمان ها و زمین است

 

الف) فرشته ها

ب) معلم ها

پ) پدر و مادر

ت)هیچ کدام

 

26) هنگام ظهر عاشورا چه کسی وقت نماز را به امام یاد آوری نمود؟

 

الف) ابوثمامه صائدی

ب) هیچ کدام

پ) حبیب بن مظاهر

ت)حضرت علی اکبر

 

27) حَیَّ عَلَی الصَّلوةِ یعنی :................

 

الف) بشتاب به سوی رستگاری

ب) بشتاب به سوی نماز

پ) بشتاب به سوی بهترین کارها

ت)هیچکدام

 

28) این حدیث از کیست؟ مرگ ، پلی است که شما ( مؤمنان ) را از سختی ها و رنج های این دنیا به باغ های وسیع و نعمت های دائمی می رساند ، کدام یک از شما دوست ندارد که از زندان به قصر برود؟

 

الف) حضرت علی (ع)

ب) پیامبر اکرم (ص)

پ) حضرت امام صادق (ع)

ت) هر سه گزینه

 

29) کُلُّ نَفسٍ ذائِقَةُ الموتِ . یعنی : .........

 

الف) مرگ برای مومنان بوی خوش است .

ب) هر کسی طعم مرگ را می چشد .

پ) مرگ برای کافران نا خوشایند است .

ت)هیچ کدام

 

30) این دنیا مزرعه ی آخرت است . یعنی :................

 

الف) در این دنیا هر چه بکاریم در جهان آخرت همان را درو خواهیم کرد .

ب) همه ی موارد صحیح است .

پ) اگر کار خوبی انجام دهیم پاداش آن را خواهیم دید .

ت) در این دنیا هر چه بکاریم در جهان آخرت همان را درو خواهیم کرد .

 

31) چرا خداوند در همین دنیا مردم را به پاداش و مجازات کارهایشان نمی رساند ؟

 

الف) مومنان به دلیل نگرفتن پاداش کامل ناامید می شدند و کافران به دلیل کامل مجازات نشدنشان امیدوارتر می شدند و کارهای زشتشان را ادامه می دادند

ب) در این دنیا نمی شود به همه ی مومنان در مقابل کارهای خوبی که انجام داده اند پاداش کامل داد.

پ) نمی شود همه ی انسان های بد را در مقابل همه ی کارهای زشتی که مرتکب شده اند مجازات نمود .

ت) همه ی موارد صحیح است .

 

32) این حدیث از کیست؟ مرگ برای مؤمن مانند بویی خوش است که وقتی به مشام او می رسد ، تمام رنج ها و دردهایش را از بین می برد ، اما برای کافر از نیش مار و زهر عقرب هم دردناک تر است .

 

الف) پیامبر اکرم (ص)

ب) حضرت امام باقر (ع)

پ) حضرت امام صادق (ع)

ت)هیچکدام

 

33) در حقیقت نعمت های بهشت ، نتیجه ی ............................. انسان ها در دنیا و لطف و بخشش خداوند به آن ها در .............. است .

 

الف) هیچ کدام

ب)هر سه صحیح

پ) اعمال نیک - آخرت

ت) بخشش - دنیا

 

34) از نام های روز قیامت ................. است .

 

الف). روز حسرت

ب) روز حساب

پ) روز جزا

ت) همه ی موارد صحیح است .

 

35) همین که کسی وارد جهنم می شود ، فرشتگان با خوشحالی و خوش آمدگویی به استقبال او می روند .

 

الف) غلط است .

ب) صحیح است.

 

36) پیامبر (ص) به هنگام ............. وارد بهشت شد و دوزخ را نیز مشاهده نمود

 

الف) نماز

ب) معراج

پ) عبائت

 

37) بهشت آفرینان چه کسانی هستند ؟

 

الف) فرشتگان

 

ب) بهشتیان

 

38) انسان متکبّر و مغرور در روز قیامت مانند ................... کوچک محشور می گردد .

 

الف) پرنده ای

ب)مگس

پ)پشه

ت) مورچه ای

48)بهترین سرمشق های الهی برای زندگی انسان ها چه کسانی هستند؟

 

الف)پدرومادر

ب)خواهروبرادر

پ)پیامبران وامامان

ت)هر سه صحیح

 

49)چرا حضرت نوح از راهنمایی قوم بدکاروناسپاس خود نا امید نشد.به علت داشتن ویژگی.............

 

الف)خستگی ناپذیری وصبر

ب)یاری مظلومان

پ)بزرگواری و محبت

ت)عزت نفس

 

50)درآیه ی 21 سوره احزاب کدام پیامبر به عنوان بهترین سر مشق معرفی شد؟

 

الف)حضرت علی (ع)

ب)پیامبر اکرم (ص)

پ)امام حسین (ع)

ت)هیچکدام

 

51)حضرت نوح چند سال به هدایت قوم خویش پرداخت؟

 

الف)بیش از پانصد سال

ب)بیش از نهصدوپنجاه سال

پ)بیش از نهصد سال

ت)هر سه صحیح

 

 

52)این سخن از کیست؟

ضربه ی شمشیر علی در روز خندق از هزار جن و انس برتر است.

 

 

الف)امام حسن (ع)

ب).

پ)حضرت محمد (ص)

ت)امام حسین (ع)

 

53)چه کسی پیشنهاد خندق کشیدن دور شهر را داد؟

 

 

الف)پیامبر

ب)علی (ع)

پ)سلمان فارسی

ت)مالک اشتر

 

54) چرا به شهیدان احترام می گذاریم ؟

 

 

الف )آن ها با فداکاری خودنگذاشتند دین خدا فراموش

ب) هر دو مورد صحیح است .

پ) زیرا آنان برای خدمت به دین و جامعه ی خود از مال ، سلامتی ، خانواده و حتی از تن و جان خود گذشتند

 

55) بقیه ی کفار که سرنوشت پهلوانشان را می بینند چه می کنند ؟

 

الف) هیچکدام

ب) فرار می کنند .

پ) مسلمان می شوند .

ت) به مسلمانان حمله می کنند .

 

56) پهلوان نیرومند کفار « عمرو بن عبدود » به دست چه کسی به هلاکت رسید ؟

 

الف) بلال حبشی

ب) سلمان فارسی

پ) حضرت علی (ع)

ت) پیامبر اکرم

 

57)شما چه ویژگیهای اخلاقی دیگری از حضرت زهرا (س) به یاد دارید نام ببرید ؟

 

الف) تربیت صحیح فرزندان

ب) حل مشکلات زنان مدینه

پ) دفاع از حق مظلومان

ت) هر سه مورد

 

58) برای زنها چه کسانی محرم هستند ؟

 

الف) پدر – همسر – فرزند

ب) پسر خاله

پ) پدر بزرگ – پدر شوهر – دایی و عمو

ت) الف و پ صحیح است .

 

59) این سخن از کیست ؟

خداوند فاطمه را دوست دارد و کسانی را که فاطمه را دوست داشته باشند نیز دوست دارد . خداوند با شادی او خوشحال و با خشم او غمگین می شود او سرور همه زنان بهشت است .

 

الف) پیامبراکرم (ص)  

ب) حضرت علی (ع)

پ) امام حسین (ع)

ت) سلمان فارسی

 

60) برای مردها چه کسانی محرم هستند ؟ 

 

الف) دختر خاله

ب) دختر عمه

پ) مادر – مادر زن – زن –دختر – خواهر – مادر بزرگ- خاله- عمه

ت) الف و ب

 

61)یکی از سفارش های دین اسلام برای محافظت از انسان دوری از چیزهای ........و......... است .

 

الف) مباح – پاک

ب) خشک – تر

پ) هیچ کدام

ت) نجس- ناپاک

 

62) همان طور که می دانید انتقال مواد غذایی ویتامین ها و اکسیژن به سلول های مختلف در بدن به عهده ی ..........است .

 

 الف) رگ

ب) قلب

پ) خون

ت)شش

 

63) در هر سانتی متر مکعب از خون چقدر گلبول سفید وجود دارد ؟

 

الف) بیش از 70 میلیون

ب) بیش از 60 میلیون

پ) بیش از 1000 میلیون

ت) بینهایت

 

64) بهترین کسی که می تواند شیوه درست نگهداری از یک دستگاه را به مردم بیاموزد کیست ؟  

 

الف) پیامبران

ب) امامان

پ) پزشکان

ت) سازنده دستگاه

 

64)اگر لباس ما نجس شود در چند مرحله باید تمیزش كنیم؟

 

الف)یك مرحله

ب)سه مرحله

پ)دو مرحله

ت)هیچ كدام

 

65)آن سه مرحله برای پاك كردن نجاسات چیست؟

 

الف)ابتدا آن را پاك می كنیم و بعد با آب وصابون می شوییم.

ب)الف و پ

پ) آنرا با آبگرم آب می كشیم و جلوی نور مستقیم خورشید میگذاریم

ت)آنرا فقط پاك می كنیم

 

66)پیامبر(ص) می فرماید آن خانه ای كه .......... وارد شود در آن خانه ................ وارد نمی شوند.

 

الف)گوسفند – انسان

ب)انسان - گوسفند

پ)سگ – فرشتگان

ت)هر سه گزینه

 

67)در جواب آن مرد امام صادق (ع) می فرماید سگ فقط در صورت .........و......... می شود نگه داری شود.

 

الف)پاك و تمیز

ب)سالم و ناسالم

پ)هار و تربیت شده

ت) شكار و نگهبانی

 

68)این سخن از کیست؟

 

از تنبلی و بی حالی به شدت بپرهیزید زیرا که این دو هم دنیا را از تو خواهد گرفت و هم آخرت را.

 

الف)امام علی (ع)

ب)امام صادق (ع)

پ)پیامبر اکرم (ص)

ت)امام رضا(ع)

 

69)اصلی ترین دشمن انسان ها کیست؟

 

الف)مردم

ب)جانوران

پ)شیطان

ت)کتاب

 

70)در کار....... عاقبت هیچ استخواره نیست.

 

الف)خیر

ب)نحس

پ)پاک

ت)شیطانی

 

71)انسان عجول همواره با مشکل دیگری به نام ........ مواجه می شود

 

الف)گناه

ب)دوباره کاری

پ)تنبلی

ت)سستی

 

72) این شعر از کیست؟                                                                                                                  

 

گلی خوشبوی در حمام روزی                                                                   رسید از دست محبوبی به دستم

بدو گفتم که مشکی یا غبیری                                                                     که  از  بوی  دلاویز  تو  مستم

بگفتا  من  گلی  نا چیز  بودم                                                                     ولیکن  مدتی    با  گل   نشستم

کمال همنشین بر من اثر کرد                                                                   و گر نه من همان خاکم که هستم

 

الف)حافظ

ب)مولانا

پ)سعدی

ت)فردوسی

 

73)این سخن از کیست؟

پیش از آن که کسی را به دوستی بر گزینی او را امتحان و گرنه بدون آن که خودت بدانی به همنشینی با بدان گرفتار خواهی شد.

 

الف)پیامبر (ص)

ب)امام حسین (ع)

پ)امام حسن (ع)

ت)امام علی (ع)

 

74)به نظر شما چه کسانی می توانند در انتخاب دوست به ما کمک کنند؟

 

الف)پدر و مادر

ب)کسانی که خوب و بد را تشخیص دهند

پ)فامیل ها

ت)معلم ها

 

75)دوست خوب بهتر از ...........و تنهایی بهتر از............ .

 

الف)دوست بد است – دوست خوب

ب)تنهایی – دوست  خوب

پ)تنهایی – دوست بد

ت)هیچ کدام

طبقه بندی:
نوشته شده در تاریخ جمعه 30 اردیبهشت 1390 توسط علی ابادی