تبلیغات
مجله دینی المصباح - سوال تستی عربی دوم

مجله دینی المصباح
 
آموزش دینی و قران و عربی دبیرستان دوره اول

بچه ها سلام

در قسمت نظرات جواب دهید نام و نام خانوادگی فراموش نشه

                  نمونه سوال تستی  سال دوم درس 7و 8

1- جمله هما ......بالمعروف با کدام گزینه کامل می شود ؟  الف یامرون      ب یامران      ج یامرن       د یامر

2-   ان علامت  چه صیغه هایی در مضارع است ؟   الف مفرد     ب مثنی      ج مثنی مونث              د جمع

3-مفرد   یاکلون  کدام  است ؟    الف تاکل            ب یاکل          ج یاکلن             د یاکلان

4-کدام گزینه غلط است ؟  الف هو یاخذ        ب هم یاکلن      ج هما تسبحان           د هی تفتح

طبقه بندی: سوالات درس به درس عربی، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 اسفند 1390 توسط علی ابادی