تبلیغات
مجله دینی المصباح - مناجات

مجله دینی المصباح
 
آموزش دینی و قران و عربی دبیرستان دوره اول

پروردگارا

مرا بینشی عطا فرما تا تو را بشناسم

و دانش عطا فرما تا خود را بشناسم

مرا صحتی عطا فرما تا از كار لذت ببرم

و ثروتی عطا فرما تا محتاج نباشم

مرا نیرویی عطا فرما تا در نبرد زندگی فائق شوم

و همتی عطا فرما تا گناه نكنیم

مرا صبری عطا فرما تا سختی ها رو تحمل كنم

و طبعی عطا فرما كه با مردم بسازم

مرا بزرگواری عطا فرما كه با دشمنم مدارا كنم

و بینشی عطا فرما تا زیباییهای جهان را ببینم

مرا عشقی عطا فرما تا تو و همه را دوست بدارم

و سعادتی عطا فرما تا خدمتگذار دیگران باشم

مرا ایمانی عطا فرما تا اوامرت را اطاعت كنم

و امیدی عطا فرما تا از ترس و اضطراب بر كنار باشم

مرا عقلی عطا فرما تا از خود نگویم

و معنویتی عطا فرما تا زندگی معنی داشته باشد

.................آه خدایا ................

سوال ؟

گروهی خدا را از روی ترس عبادت میكنند كه این عبادت بردگان است

گروهی خدا را به امید بخشش پرستش میكنند كه این پرستش بازرگانان است

گروهی خدا را از روی سپاسگذاری میپرستند كه این پرستش آزادگان است

شما جزء كدامین هستین؟

 

طبقه بندی: مناجات، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 فروردین 1391 توسط علی ابادی