تبلیغات
مجله دینی المصباح - اولین ها و پیامبران

مجله دینی المصباح
 
آموزش دینی و قران و عربی دبیرستان دوره اول

اولین ها و پیامبران

اولین واضع علم حساب حضرت ادریس (ع) بود.

اولین کسی که خیاطی کرد حضرت ادریس (ع) بود.

اولین کسی که خط نوشت حضرت ادریس (ع) بود.

اولین کسی که قبا پوشید حضرت سلیمان (ع) بود.

اولین کسی که بر منبر رفت و خطبه خواند حضرت ابراهیم (ع) بود.

اولین کسی که تیروکمان ساخت حضرت ابراهیم (ع) بود.

اولین کسی که سگ را به نگهبانی واداشت حضرت نوح (ع) بود.

اولین کسی که پیمانه و ترازو ساخت حضرت شعیب (ع) بود.

اولین کسی که زره ساخت حضرت داود (ع) بود.

اولین کسی که شکر تهیه کرد حضرت سلیمان (ع) بود.

اولین کسی که ساعت‌های دوازده‌گانه را وضع کرد،‌حضرت نوح (ع) بود.

اولین کسی که « لا حول و لا قوه الا بالله » گفت حضرت محمد (ص) بود.

اولین کسی که شهر بنا کرد و وسایل جنگی ساخت حضرت ادریس (ع) بود.


طبقه بندی: خواندنی و شنیدنی،  گوناگون، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 فروردین 1391 توسط علی ابادی