تبلیغات
مجله دینی المصباح - یک سؤال ریاضی از امام علی (ع)

مجله دینی المصباح
 
آموزش دینی و قران و عربی دبیرستان دوره اول
یک سؤال ریاضی از امام علی (ع)

 


شخصی به حضور امام علی (ع) آمد و پرسید :

عددی را بفرمایید که قابل قسمت بر اعداد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 باشد بی آنکه باقی مانده داشته باشد ؟

امام علی (ع) بی درنگ به او فرمود : « اِضرب ایّام اَسبوعَک فی ایّام سِنَتِک »

یعنی روزهای هفته را در روزهای یک سال خودت ضرب کن که حاضل ضرب آن ، قابل قسمت بر همه اعداد مذکور و بدون باقیمانده می باشد !

سؤال کننده 7 را در 360 ( ایام سال ) ضرب کرد . حاصل ضرب آن 2520 شد .

این عدد را بر 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 تقسیم کرد و دید بر همه ی این اعداد قابل قسمت است بدون آنکه باقی بیاورد .

طبقه بندی: چیستان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 فروردین 1391 توسط علی ابادی