تبلیغات
مجله دینی المصباح - مناجات

مجله دینی المصباح
 
آموزش دینی و قران و عربی دبیرستان دوره اول
خدایا!

به هر که دل بستم، تو دلم را شکستی!

عشق هر کسی را که به دل گرفتم، تواو را از من گرفتی!

هر کجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم و در سایه ی امیدی، و به خاطر آرزویی، برای دلم امنیتی به وجود آورم، تو یکباره همه را بر هم زدی و در طوفان وحشت زای حوادث رهایم کردی تا هیچ آرزویی در دل نپرورم، و به هیچ چیز امیدی نداشته باشم و هیچ وقت آرامش و امنیتی در دل خود احساس نکنم!

خدایا! تو این چنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم و به جز توآرزویی نداشته باشم و جز تو به چیزی یا به کسی امید نبندم و جز در سایه ی توکل به تو، آرامش و امنیت احساس نکنم...

خدایا ! تو را بر همه این نعمت ها شکر میکنم...شهید چمران
طبقه بندی: مناجات، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 خرداد 1391 توسط علی ابادی