تبلیغات
مجله دینی المصباح - شعری ازمقام معظم رهبری درمدح امام زمان عج

مجله دینی المصباح
 
آموزش دینی و قران و عربی دبیرستان دوره اول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
دل را ز بی خودی سر از خود رمیدن است
                  جان  را  هوای  از  قفس  تن  پریدن  است

از بیم  مرگ نیست  که  سرداده ام  فغان
                        بانگ جرس زشوق به منزل  رسیدن است

       دستم  نمی رسد  که دل  از سینه  برکنم
                          باری   علاج   شکر   گریبان   دریدن   است

شامم سیه تر است ز  گیسوی سرکشت
                         خورشید  من  برآی که وقت  دمیدن است

سوی    تو    این   خلاصه   گلزار    زندگی
                       مرغ  نگه   در   آرزوی   پر   کشیدن  است

بگرفت   آب  و  رنگ     زفیض   حضور   تو
                 هرگل دراین چمن که  سزاوار  دیدن است

با   اهل   درد  شرح  غم  خود    نمی کنم
                   تقدیر    قصه    دل   من    ناشنیدن   است

آن  را   که لب به  دام  هوس  گشت آشنا
                    روزی(امین)سزا لب حسرت گزیدن است

 
طبقه بندی: خواندنی و شنیدنی، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 20 خرداد 1391 توسط علی ابادی