تبلیغات
مجله دینی المصباح - مطالب داستانهای ائمه ع
 
مجله دینی المصباح
آموزش دینی و قران و عربی دبیرستان دوره اول
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : علی ابادی
نویسندگان
نظرسنجی
بازدید کننده گرامی چگونه با این وبلاگ اشنا شدید ؟
 

اسامی و اوصاف و القاب حضرت مهدی علیه السلام :

 مرحوم ثقه الاسلام نوری در بیان اسماء شریفه امام عصر (عج) با استناد به آیات و روایات و كتب آسمانی پیشین و تعبیرات راویان و تاریخ نگاران ، تعداد 182 اسم و لقب برای حضرت مهدی علیه السلام ذكر می كند و مدعی است كه در این مقام از استنباط های شخصی و استحسان های  غیر قطعی خودداری نموده است كه در غیر این صورت چندین برابر این اسماء و القاب قابل استخراج از كتب مختلفه بود كه از آن جمله است : « محمّد ، احمد ، عبدالله ، محمود ، مهدی ، برهان ، حجّت ، حامد ، خلف صالح ، داعی ، شرید صاحب ، غائب ، قائم ، منتظر و ... » .

كنیه های آن حضرت عبارتند از : ابوالقاسم ( هم كنیه پیامبر ) ، ابو عبدالله ، ابا صالح كه مرحوم نوری ابراهیم ، ابوالحسن و ابو تراب را نیز از كنیه های  ایشان شمرده است .

 در این جا به ذكر پاره ای عناوین و صفات كه در ضمن زیارتهای مختلفه و ادعیه مربوط به حضرت مهدی (عج) مورد تصریح قرار گرفته است اشاره داریم ، با این امید كه دقت و تأملی در آنها ، ما را با شئونات مختلفه آن بزرگوار آشنا ساخته و مقاماتی را كه غالباً از لسان معصومین علیهم السلام در ضمن این دعاها و زیارتها برای امام دوازدهم (عج) برشمرده شده برایمان روشن تر سازد.

قابل ذكر این كه تمام این عناوین و اوصاف بطور خاص در مورد حضرت مهدی علیه السلام وارد گردیده ، اگر چه بسیاری از آنها درمورد سایر امامان بزرگوار علیهم السلام نیز می تواند مصداق داشته باشد. دیگر اینكه ، آنچه ذكر میشود نه به ادعای اسم یا لقب آن حضرت ، بلكه به عنوان بهره وری از تعابیر موجود در نصوص زیارت و دعاست ، اعم از اینكه واژه ای مفرد یا جمله ای توصیفی باشد .

بقیه الله : باقیمانده خدا در زمین

خلیفه الله : جانشین خدا در میان خلائق

وجه الله : مظهر جمال و جلال خدا ، سمت و سوی الهی كه اولیای حق روبه او دارند.

باب الله : دروازه همه معارف الهی ، دری كه خدا جویان برای ورود به ساحت قدس الهی قصدش می كنند.

داعی الله : دعوت كننده الهی ، فرا خواننده مردم به سوی خدا، منادی راستین هدایت الی الله .

سبیل الله : راه خدا كه هر كس سلوكش را جز در راستای آن قرار دهد سرانجام  جز هلاكت نخواهد داشت .

ولی الله : سر سپرده  به ولایت خدا و حامل ولایت الهی ، دوست خدا.

حجه الله : حجت خدا ، برهان پروردگار ، آن كس كه برای  هدایت در دنیا و حساب در آخرت به او احتجاج می كنند.

نور الله : نور خاموشی ناپذیر خدا ، ظاهر كننده همه معارف و حقایق توحیدی ، مایه هدایت رهجویان .

عین الله : دیده بیدار خدا درمیان خلق ، دیدبان هستی، چشم خدا در مراقبت كردار بندگان .

سلاله النّبّوه : فرزند نبوت ، باقیمانده نسل پیامبران .

خاتم الاوصیاء : پایان بخش سلسله امامت ، آخرین جانشین پیامبر ( صلی الله علیه وآله و سلم ).

علم الهدی : پرچم هدایت ، رایت همیشه افراشته در راه الله ، نشان مسیر حقیقت .

سفینه النجاه : كشتی نجات ، وسیله رهائی از غرقاب ضلالت ، سفینه رستگاری.

القائم المنتظر: قیام كننده مورد انتظار ، انقلابی بی نظیری كه همه صالحان چشم انتظار قیام جهانی اویند.

العدل المشتهر : عدالت مشهور ، تحقق بخش عدالت موعود.

السیف الشاهر: شمشیر كشیده حق ، شمشیر از نیام بر آمده در اقامه عدل و داد .

القمر الزّاهر: ماه درخشان ، ماهتاب دل افروز شبهای سیاه فتنه و جور .

شمس الظلام : خورشید آسمان هستی ظلمت گرفتگان ، مهر تابنده در ظلمات زمین .

ربیع الانام : بهار مردمان ، سر فصل شكوفائی انسان ، فصل اعتدال خلایق .

نضره الایام : طراوت روزگار ، شادابی زمان ، سر سر سبزی دوباره تاریخ .

الدین المأثور : تجسم دین، تجسید آیین بر جای مانده از آثار پیامبران ، خود دین ، كیان آیین ، روح مذهب .

الكتاب المسطور: قرآن مجسم ، كتاب نوشته شده با قلم  تكوین ، معجزه پیامبر در هیئت بشری .

صاحب الامر: دارنده ولایت امر الهی ، صاحب فرمان و اختیار دار شریعت .

صاحب الزمان : اختیار دار زمانه ، فرمانده كل هستی به اذن حق .

مطهر الارض : تطهیر كننده زمین كه مسجد خداست ، از بین برنده پلیدی و ناپاكی  از بسیط خاك .

ناشر العدل : بر پا دارنده عدالت ، بر افرازنده پرچم عدل و داد در سراسر گیتی .

مهدی الامم : هدایتگر همه امت ها ، راه یافته راهنمای همه طوایف بشریت .

جامع الكلیم : گرد آورنده همه كلمه ها بر اساس كلمه توحید ، وحدت بخش همه صفها .

ناصر حق الله : یاریگر حق خدا ، یاور حقیقت .

دلیل ارادت الله : راهنمای مردم به سوی مقاصد الهی ، راه  بلد و راهبر انسانها در راستای اراده خداوند.

الثائر بامر الله : قیام كننده به دستور الهی ، برانگیخته به فرمان پروردگار ،  شورنده بر غیر خدا به امر خدا.

محیی المؤمنین : احیاگر مؤمنان ، حیاتبخش دلهای اهل ایمان .

مبیر الكافرین : نابود كننده كافران ، درهم شكننده كاخ كفر ، هلاك كننده كفار .

معزّ المؤمنین : عزت بخش مومنان ، ارزش دهنده اهل ایمان .

مذلّ الكافرین : خوار كننده كافران ، درهم شكننده جبروت كفر پیشگان .

منجی المستضعفین : نجات دهنده مستضعفان ، رهایی بخش استضعاف كشیدگان .

سیف الله الذی لاینبو : شمشیر قهر خدا كه كندی نپذیرد .

میثاق الله الذی اخذه : پیمان بندگی خدا كه از بندگان گرفته شده .

مدار الدهر : مدار روزگار ، محور گردونه وجود ، مركز پیدایش زمان .

ناموس العصر : نگهدارنده زمان ، كیان هستی دوران .

كلمه الله التامه : كلمه تامه خداوند ، حجت بالغه الهی .

تالی كتاب الله : تلاوت كننده كتاب خدا ، قاری آیات كریمه قرآن .

وعد الله الذی ضمنه : وعده ضمانت شده خدا ، پیمان تخلف ناپذیر الهی .

رحمه الله الواسعه : رحمت بی پایان خدا ، لطف و رحمت بی كرانه پروردگار رحمت گسترده حق .

حافظ اسرار رب العالمین : نگهبان اسرار پروردگار ، حافظ رازهای ربوبی .

معدن العلوم النبویه : گنجینه دانش های پیامبری ، خزانه معارف نبوی .

نظام الدین : نظام بخش دین .

یعسوب المتقین : پیشوای متقین .

معزّ الاولیاء : عزت بخش یاران .

مذلّ‌ الاعداء : خوار كننده دشمنان .

وارث الانبیاء : میراث بر پیامبران .

نور ابصار الوری : نور دیدگان خلایق .

الوتر الموتور : خونخواه شهیدان .

كاشف البلوی : بر طرف كننده بلاها .

المعد لقطع دابر الظلمه : مهیا شده برای ریشه كن كردن ظالمان .

المنتظر لاقامه الامت و العوج : مورد انتظار برای از بین بردن كژیها و نادرستی ها .

المترجی لازاله الجور و العدوان : مورد آرزو برای برطرف كردن ستم و تجاوز .

المدّخّر لتجدید الفرائض و السنن : ذخیره شده برای تجدید واجبات و سنن الهی .

المؤمل لاحیاء الكتاب و حدوده : مورد امید برای زنده ساختن دوباره قرآن و حدود آن .

جامع الكلمه علی التقوی : گرد آورنده مردم بر اساس تقوی .

السبب المتصل بین الارض و السماء : واسطه بین آسمان و زمین ، كانال رحمت حق بر خلق .

صاحب یوم الفتح و ناشر رایه الهدی : صاحب روز پیروزی و برافرازنده پرچم هدایت .

مؤلف شمل الصلاح و الرضا : الفت دهنده دلها بر اساس رضایت و درستكاری .

الطالب بدم المقتول بكربلا : خونخواه شهید كربلا .

المنصور علی من اعتدی علیه وافتری : یاری شده علیه دشمنان و افترا زنندگان .

المضطر الذی یجاب اذا دعی : پریشان و درمانده ای كه چون دعا كند دعایش مستجاب شود .

 

« برای سلامتی و تعجیل در ظهور آقا امام زمان (عج) صلوات »

نوع مطلب : داستانهای ائمه ع، حکایات بزرگان دین، گوناگون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...
 
 
بالای صفحه